ویژه

نمیخواهم میوسوو را ملاقات کنم

تاریخ ارسال : 17 ژانویه 2012 | بازدید : | طبقه بندی : اخبار و گزارش

نميخواهم ميوسوو را ملاقات کنم

نمايش «مي‌خواهم ميوسو را ملاقات کنم» داستان آسايشگاهي است که افرادي براي گذراندن روزهاي آخر هفته و براي ديدن يک مقام دولتي به بهانه‌هاي مخلف از جمله عشق و سوء‌تفاهم در آن رفت‌وآمد مي‌کنند
.
نميخواهم ميوسوو را ملاقات کنمنمايشنامه «مي‌خواهم ميوسوو را ملاقات کنم»، درخشان است. اين را بدون هيچ گونه غلو و بزرگنمايي مي‌گويم و فکر مي‌کنم اهالي تئاتر ما نياز دارند که اين نمايشنامه‌ها را بيشتر ببيند، بيشتر بخوانند و بيشتر درک کند. قصه‌اي کلاسيک که بر مبناي روابط علت و معلولي شکل مي‌گيرد و نمايشنامه‌نويس توانسته است از دل يک حادثه، يک دروغ، يک موقعيت کميک بسيار زيبا خلق کند. موقعيتي کميک که هر چه پيشتر مي‌رود، جذاب‌تر شده و تماشاگر را بيشتر درگير خود مي‌کند. يک کلاسيک واقعي. شايد قبل از اينکه به سراغ متن برويم با مفهوم دراماتورژي آشنا شويم.

دراماتورژي چيست؟

پاتريس پاويس وظايف زير را براي يک دراماتورژ تعريف مي‌کند: «انتخاب نمايشنامه، تحقيق در مورد اثر، تغيير و تعديل در متون، تعيين مفاهيم اين نمايشنامه و قراردادن اين مفاهيم در زمينه‌هايي گسترده‌تر و حضور در تمرينات به‌عنوان ناظري انتقادکننده» (برگرفته از مقاله “دراماتورژي چيست؟” در سايت آفتاب). در نمايش «مي‌خواهم ميوسو را ملاقات کنم» اثري از دراماتورژي ديده نمي‌شود. نوع اجرا به تماشاگر نشان مي‌دهد که دراماتورژي وجود ندارد و کارگردان صرفاً نمايشنامه را ترجمه کرده و به تماشاگران عرضه مي‌دارد. در بعضي صحنه‌ها و برخوردها به نظر مي‌رسد نمايشنامه عيناً و مو به مو به صحنه رفته است. بدون هيچ گونه تغييري و با يک وفاداري بي‌دليل. مونولوگ‌هاي نامربوط، ديالوگ‌هاي کشدار و بيش از حد، تکراري بودن بسياري از صحنه‌ها بدون اينکه واقعاً کارکرد مشخصي داشته باشند و… نشان مي‌دهد که مهمترين وظيفه دراماتورژ يعني «تغيير و تعديل متون» ناديده گرفته شده است. و اين يعني به هدر دادن يک نمايشنامه عالي.

در صحنه هاي کند و دچار تکرار متن اساساً حرکت بازيگران دچار خلل ميشود و قدرت صحنه تقليل مييابد. به دليل بي‌رمقي زباني اجرا در اکثر موارد بيشتر از ديالوگ بر حرکت استوار ميشود به همين دليل تمرکز بازيگران در ساختن شوخيهاي زباني پايين است.

تکيه بر سوءتفاهمات

نمايش «ميخواهم ميوسوو را ملاقات کنم» ميکوشد با تکيه بر سوءتفاهماتي که در دل موقعيت‌ها شکل ميگيرد به فضايي کميک دست يابد. پيچيده‌تر کردن داستان و ايجاد هيجان با استفاده از اين پيچيدگي، روابط يا رويدادها، در کنار ريتمي تند و فزاينده باعث ميشود که موقعيتهاي کميک پيوستگي بهتري پيدا کنند و تماشاگر راحتتر با شوخيهاي اثر ارتباط پيدا کند. اگر سلسله پيوستگي رويدادها و ميزان توقف روي هر رويداد و سرعت اجراي آن که ضرباهنگ را ميسازد، دچار تکرار يا رخوت شود اساساً ديگر کمدي از دست رفته و بهترين شوخيهاي زباني به جاي فعال کردن آتشفشان خنده، حتي سکوت يخ‌زده سالن را نميتوانند بشکنند و در بهترين حالت نوعي عدم توازن در برقراري ارتباط تماشاگران با لحظههاي کميک ايجاد ميشود؛ به نوعي که عده‌اي را در حال خنديدن و عده‌اي ديگر را بهت زده مي‌بينيم. نمايش «مي خواهم ميوسوو را ملاقات کنم» نوشته تامارا دالمات است که محمود عزيزي آن را در سالن اصلي تئاتر شهر به صحنه برده است. نمايش يک کمدي اشتباهات است، شخصي به يک آسايشگاه وارد مي‌شود تا در روز تعطيل رئيس بزرگترين شرکت ساختماني مسکو (ميوسوو) را براي امري شغلي ببيند. اما به دليل ناتواني مالي و بي اسم و رسم بودن براي ورود به آنجا مشکل دارد، لذا متوسل به مجموعهاي از دروغها ميشود که سؤتفاهماتي را به بار ميآورند، از سوي ديگر سؤتفاهماتي متفاوت که توسط يک زن سبک سر براي ميوسوو به وجود ميآيد کلافي پيچيده از اين اثر ميسازد. از اينجا به بعد، قرار است با تشديد مجموعهاي از اشتباهات و سؤتفاهمات و ايجاد شوخيها و لحني شاد و سريع، يک کمدي مفصل ساخته شود، اما به نظر ميرسد نمايش در ساختن اين مهم يعني يک کمدي خوب ناتوان است.

نميخواهم ميوسوو را ملاقات کنماجراي کند، بي رمق و پر از تکرار

به نظر مي‌رسد متن تامارا دالمات در اکثر موارد از نکاتي که در ابتداي اين نوشته به‌عنوان خصوصيات يک کمدي اشتباهات خوب شمرده شد، خالي است. نمايش براي معرفي هر شخصيت و يا حتي مکان وقت زيادي را صرف ميکند. در همان صحنه ابتدايي که گفتگوي بين کارگر آسايشگاه با شخصيت اصلي يعني مرد مراجعه کننده است، ما اساساً ديالوگ‌هاي فراواني را ميشنويم که يا در سطحيترين شکل قصد معرفي دارند و يا مدام چيزهايي را تکرار ميکنند، از آنجا که اين صحنه مقدمهاي بيش نيست اتلاف اين همه وقت براي معرفي آن هم در يک اثر کمدي، کل بدنه روايتي و اجرايي را تضعيف مي‌کند (به ياد داشته باشيد که ريتم فزاينده در ساختن کمدي اشتباهات نقش مهمي دارد) در صحنه بعد وقتي ميوسيوو دارد با زني حرف ميزند که سعي در بدام انداختن او دارد، سؤتفاهم ديگر نمايش بنا ميشود و باز ما همين اتلاف وقت، زياده گويي و تکرار را مي بينيم. اين درجاهاي ديگر هم  تکرار ميشود و همه اين تکرارها اساساً عليه ماهيت کمدي در شکلي است که اثر و اجرا ادعاي آن را دارند، لذا اگر هم پيچيدگي رخ ميدهد اساساً با کندي انجام ميشود که خود باعث از بين رفتن قوت و قدرت تأثير گذاري و خندهگيري نمايش ميشود. اين نکات در اجراي محمود عزيزي از اين متن به شکل بارزي به چشم مي‌آيند. در صحنههاي کند و دچار تکرار متن اساساً حرکت بازيگران دچار خلل ميشود و قدرت صحنه تقليل مييابد. به دليل بي‌رمقي زباني اجرا در اکثر موارد بيشتر از ديالوگ بر حرکت استوار ميشود به همين دليل تمرکز بازيگران در ساختن شوخيهاي زباني پايين است. از سوي ديگر به نظر ميرسد که سالن اصلي نامناسبترين سالن براي اجراي اين متن طولاني و کش‌دار است.

شايد اگر سالن کوچک‌تري براي اجرا انتخاب ميشد، نزديکي صحنه اجرا به مخاطب باعث ايجاد امکانات بيشتر بازي براي بازيگر ميشد و فضاي صميميتري بين بازيگر و تماشاگر ايجاد ميشد که خود از رخوت اجرا ميکاست.
 شايد اگر سالن کوچک‌تري براي اجرا انتخاب ميشد، نزديکي صحنه اجرا به مخاطب باعث ايجاد امکانات بيشتر بازي براي بازيگر ميشد و فضاي صميميتري بين بازيگر و تماشاگر ايجاد ميشد که خود از رخوت اجرا ميکاست. همين نکته سبب ميشد که کارگردان نخواهد با طراحي ميزانسن و حرکتهاي باز و طولاني صحنه را پر کند و از ايجاد ضرباهنگ درست و  سريع اجرا غافل بماند. اجراي نمايش «ميخواهم ميوسوو را ملاقات کنم» با وجود بهره بردن از بازيگراني توانا و پر قدرت مثل مسعود دلخواه، الهام پاوه‌نژاد و داريوش موفق و… اساساً به دليل ايرادات مبنايي در متن و نوع طراحي حرکت و ميزانسن فاقد آن جلوهاي است که توقع ميرود و بيشتر به نظر ميرسد، بازيگران طناز نمايش براي پر کردن سکوت لحظههاي کميک در يک نمايش کمدي مجبور شدهاند تا دست به انتخابهايي بزنند که بيشتر  ضعفها را اثبات ميکند تا انکار.

بابک طالقاني

بخش سينما و تلويزيون تبيان

.SendToNetwork
{
width: 70px;
clear: right;
height: 16px;
border: 1px solid #8A9CC2;
direction: rtl;
text-align: right;
padding: 5px;
font-size: 8pt;
background: #EAE7D6;
float: left;
margin: 5px 10px;
}
.SendToNetwork_text, .SendToNetwork_icon
{
float: right;
}
.SendToNetwork_text
{
width: 50px;
margin-top: 2px;
line-height: 1;
}
.SendToNetwork_icon
{
width: 20px;
}
.SendToNetwork_icon img
{
cursor: pointer;
}
a img
{
border: none;
}

ارسال به


شبکه اجتماعی تبیان

function SendToWall() {
var type = “1”;
var id = “”;
id = “172193”;
if (id == “”) id = “172193”;
$.ajax({
type: “POST”,
url: “/webservices/Socialnetwork/SocialNetwork.asmx/SendToWall”,
data: “{ ID:”+id+”, Type:”+type+”}”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (recdata) {
var i = recdata.d;
if (i == -1) ShowMessage(“warning”, “لطفاً ابتدا در سیستم شناسایی شوید.”);
if (i == -2) ShowMessage(“success”, “شما عضو شبکه اجتماعی تبیان نمی باشید.”);
if (i == 0) ShowMessage(“success”, “ارسال به شبکه اجتماعی تبیان با موفقیت انجام شد.”);
},
error: AjaxFailed
});
function AjaxFailed(result) {
ShowMessage(“error”, “برای ارسال لطفا ابتدا به شبکه اجتماعی تبیان بپیوندید.”);
}

}
function ShowMessage(MessageType, MessageText) {
var w = ($(window).width() / 2) – 200;
$(“body”).append(“
” + MessageText + “”);
$(“div[id=” + MessageType + “]”).slideDown(500).delay(3000).slideUp(500);
}

مطالب مرتبط با نمیخواهم میوسوو را ملاقات کنم


برترین هاویژه


ویژه


کلیه حقوق این سایت ، متعلق به موبایل خرید فروش می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .