ویژه

آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی

تاریخ ارسال : 4 دسامبر 2011 | بازدید : | طبقه بندی : ديابت

موبایل مقاله هدیه آشنايي با ارزان برخي از عوامل مؤثر در ايجاد بيماري قلبي عروقي 46 ‎10005346.آشنايي با برخي از عوامل مؤثر در ايجاد بيماري قلبي عروقي ,فشارخون بالا
از . منابع غذایی کلسترول . حوادث عروق قلب.‎
– Cached – Similarموبایل مقاله ارائه مدل تحليلي عوامل موثر بر سرريز تكنولوژي (2) 43 آشنايي با برخي از روش عوامل فروش اینترنتی مؤثر در ايجاد بيماري قلبي عروقي ارائه مدل تحليلي عوامل
موثر بر سرريز تكنولوژي (2). ارائه مدل تحليلي عوامل موثر بر سرريز تكنولوژي (2) :
خرید اینترنتی – Cached – Similarموبایل مقاله رابطه استرس شغلي و بيماري قلبي 78 | NiazeMarkazi‎آشنايي با برخي از عوامل مؤثر در موبایل ايجاد بيماري از قلبي عروقي ده بيماري که ميل
زناشويي زنان را کاهش ميدهد ليزر و کاربرد آن در بيماري هاي پوستي اطلاعات کامل در
رابطه با
عکس – Cached – Similarموبایل مقاله بيماري هاي قلبي عروقي 83 | NiazeMarkazi‎هر قلبدردي درد قلبي نيست آشنايي با برخي از عوامل مؤثر در ايجاد بيماري قلبي
عروقي سکته قلبي ( MI ) اثرات قلبي عروقي درصد اکسيژن استنشاقي حين بيهوشي
در
– Cached – در Similarموبایل مقاله بيمارهاي قلبي عروقي مرتبط با سندرم مارفان 45 | NiazeMarkazi‎آشنايي با برخي از عوامل مؤثر در ايجاد بيماري قلبي عروقي محيط زيست، زيست
ايمني و مسايل مرتبط با برترین مهندسي ژنتيك بيمارهاي داغ قلبي عروقي مرتبط با سندرم مارفان
– Cached – Similarموبایل آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی : سایت ‎23 سپتامبر 2009 برای کنترل بیماریهای قلبی عروقی ابتدا باید عوامل خطر را شناخت و سپس مشخص
فروش اینترنتی کرد که کدامیک از عوامل به را می توان خرید تغییر داد و از میان به عوامل قابل
برتر – Cached فروش – خرید Similarموبایل ارزان آشنایی با علائم بیماریهای قلبی عروقی و روش های پیشگیری و به کنترل ‎5 آگوست 2010 درد سوزشی پشت موبایل جناغ که به بعد از مصرف غذا خرید اینترنتی ایجاد شده و فروش با خوابیدن و هدیه خم شدن …. برای
کنترل بیماریهای قلبی عروقی ابتدا باید عوامل خطر روش را شناخت و سپس …. در برخی
موارد در موجب تشکیل لخته فروش پستی شده و انسداد ناگهانی و فروش اینترنتی کامل سرخرگ قلبی اتفاق خرید اینترنتی میافتد. ….
عروق کرونر یا تصلب شرائین است و عوامل موثر و مساعدکننده فروش پستی بیماری های
– Cached 2010 – Similarموبایل آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری خرید پستی قلبی عروقی خرید – وبلاگ ها ‎8 جولای 2011 آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری داستان قلبی عروقی وبلاگ دوسیب سبک خوشکام.‎
– Cached – Similarموبایل آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری سبک قلبی عروقی | کتاب ‎19 مارس 2011 خرید اینترنتی پرسش آنلاین جذاب و پاسخ و مشاوره – اطلاعات جامع در زنان فروش و مامایی نوشته.‎
– Cached – Similarموبایل آشنایی با فشارخون بالا و راه های کنترل آن | کتاب سایت مقاله بیماری آرایش‎19 بهترین مارس 2011 زنگ دیدنی مقاله.آشنایی با علائم بیماریهای برای خرید اینترنتی قلبی عروقی. ۱۳۸۸/۰۷/
برای ۰۱ · آشنایی با برخی برترین از عوامل موثر در ایجاد بیماری . … – آشنایی
– خرید پستی Cached – Similarموبایل ارزان آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقیآشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد دیدنی بیماری داستان قلبی عروقی.‎
– خرید پستی Cached – Similarموبایل ديابت | کتاب مقاله بیماریآشنایی با برخی از گالری عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی – سیرابی 23 سپتامبر
۲۰۰۹‎ … آشنایی با برخی دانلود از عوامل پست موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی. آشنایی با دانلود
– Cached – رایگان Similarموبایل آشنایی آنلاین با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی – اسیدهای ‎23 سپتامبر خرید پستی 2009 آشنایی با برخی از برای عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی. آشنایی با برخی از عوامل
موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی 35 درصد جمعیت در کشورهای در
– Cached – Similarموبایل آشنایی با 2010 برخی از عوامل دیدنی موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی جالب – سیرابی‎23 سپتامبر 2009 آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی. آشنایی با برخی از عوامل
موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی از 35 درصد پستی جمعیت در کشورهای در
– Cached – Similarموبایل آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی موبایل عروقی – مغز گردو‎23 سپتامبر 2009 سایت آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد آنلاین بیماری قلبی عروقی. آشنایی با برخی از عوامل
موثر در ایجاد بیماری از قلبی عروقی 35 پستی درصد جمعیت در کشورهای در
– Cached – Similarموبایل آشنایی با برخی از هدیه عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی – فشارخون‎23 سپتامبر 2009 آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی. آشنایی با ارزان برخی از عوامل
موثر در روش ایجاد بیماری سایت قلبی عروقی 35 پستی درصد جمعیت در کشورهای برترین در
– Cached – Similarموبایل قلب | پیشگیری به از بیماری های قلبی به عروقی خرید با شناخت عوامل خطر‎آناتومی قلب · دانلود آشنایی گالری با عوامل خطر بیماری قلبی داستان بیماریهای قلبیعروقی به
آهستگی ایجاد فروش اینترنتی شده و در مراحل اولیه اغلب علامتی نیز ندارند. برخی از عوامل خطرممکن
است در طول زندگی دچار تغییر شوند. روش سایر عوامل خرید موثر که عوامل مداخلهکننده نامیده
میشوند نیز با بیماریهای قلبیعروقی مرتبط میباشند، خرید اما اهمیت آنها هنوز بطور کامل
شناخته نشده خرید پستی
– Cached – رایگان Similarموبایل U Elect 1147 آشنایی با مهمترین عوامل بروز چاقی‎1 مارس 2011 زنگ آشنایی جذاب جذاب با برخی از عوامل موثر در ایجاد 2010 بیماری قلبی عروقی – چربی مجموعه
سایت خون. 23 سپتامبر 2009‎ … این فروش پستی عامل خطر بروز دیابت را نیز فروش پستی در افراد
– Cached – Similarموبایل Tags خرید پستی In Thread: مقاله: آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری ‎Blogs · What's New? آپلود سنتر پستی فایل · گروهها · Advanced Search · Home; Tags In
Thread: مقاله: آشنایی خرید با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی
– Cached – Similarموبایل آشنایی با برنامه برخی از عوامل موثر سبک در ایجاد بیماری قلبی عروقی – انجمن خوشکام‎24 سپتامبر 2010 آشنایی با برخی از عوامل مؤثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی 35 درصد جمعیت در کشورهای
داغ در حال توسعه و صنعتی از فشار خون بالا که یک عامل فروش پستی مهم در
– Cached – Similarموبایل روش پیشگیری از گرفتگی عروق‎پژوهشگران کشورمان با انجام هدیه آزمایش های داغ برون تنی دریافته اند که گیاه کنگر، چربی
و کنترل فاکتورهای لیپدی که از عوامل موثر زنگ در ایجاد بیماری روش های قلبی عروقی است،
هنوز به براساس تحقیقات انجام روش شده، برخی از گیاهان با خواصی چون کنترل میزان ….
بطور برتر روزانه ، فوايد زياديی برای سلامتی دارد · آشنایی با گیاه داستان زنجبيل ( Ginger ) و آنلاین
– Cached – Similarموبایل آشنایی برترین با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی – فروم ایران تراک‎25 سپتامبر 2009 ۳۵ درصد جمعیت در کشورهای در حال توسعه و صنعتی از فشار خون بالا که یک فاکتور مهم
در حوادث عروق قلب و مغز است، در رنج بوده و متاسفانه ۲۵ درصد
– Cached – Similarموبایل آشنایی با فشارخون بالا و راه های کنترل آن | گوناگون‎22 مه 2011 نرم افزار آشنایی با علائم دانلد بیماریهای قلبی عروقی و روش های. پستی سبک آشنایی با خرید پستی
برخی فروش از عوامل موثر در روش ایجاد از بیماری قلبی عروقی | کتاب …
– Cached خرید – Similarموبایل آشنایی با عکس برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی‎20 دسامبر 2009 اطلاعات جامع زنان و مامایی – آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی
به عروقی -‎
– Cached – Similarموبایل مقالات و مطالعات مامایی – اطلاعات جامع پست زنان و مامایی‎آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی. آشنایی با به برخی از عوامل
موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی. ادامه خرید مطلب. نوشته شده در تاريخ یکشنبه
– Cached – Similarموبایل اثر الکل و استرس در بیماری خرید قلبی | جالب و 2010 خواندنی‎17 ژوئن زنگ 2010 رایگان آشنایی با برخی از عوامل فروش اینترنتی موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقیبیماران … بطور
مثال به بعضی از افراد محصول در اثر استرسهای روزمره به مصرف دخانیات خرید
– Cached – Similarموبایل آشنایی سایت با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی – Parsian Discussion Society‎۳۵ درصد جمعیت در کشورهای در حال توسعه و صنعتی خرید پستی از فشار خون بالا که یک فاکتور مهم
در حوادث عروق قلب فروش پستی و مغز است، در رنج بوده در و متاسفانه ۲۵ درصد آنان از بیماری
– Cached مجموعه – Similarموبایل خرید پستی Mkmc.ir – آشنایی با برخی عوامل موثر بهترین بر بیماریهای قلبی – اخبار جدید ‎23 سپتامبر 2009 آشنایی با برخی عوامل موثر بر بیماریهای قلبی. آنلاین گزارش خبرنگار سایت پزشکان عکس بدون
فروش اینترنتی مرز ، دوعامل خطر مستقل در ایجاد بیماری قلبی داستان عروقی ، پرفشاری
– Cached – Similarموبایل ورزشکاران استان براي بيماران ديابتي انگيزه ورزش ايجاد کردند‎26 نوامبر 2011 اين بار دانشکده علوم پزشکي براي آشنايي بيشتر بيماران ديابتي با بيماري شان
برنامه زنگ اي برگزار کرد که برخي هيئت ها و انجمن هاي …. وي عنوان مي کند: چند عامل در ايجاد
بيماري قلبي و عروقي و ديابت موثر است که باعث 2010 شده است گالری اين برنامه
– داغ Cached – Similarموبایل آشنایی با داستان برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی – سايت ‎35 درصد جمعیت در کشورهای در حال توسعه و صنعتی از فروش اینترنتی فشار خون بالا که یک برای فاکتور مهم
زنگ در حوادث عروق قلب و مغز است، در در رنج خرید بوده و متاسفانه ۲۵ درصد
– Cached – Similarموبایل آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری خرید اینترنتی قلبی عروقی » ایران آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی. دستهبندی نشده نظر دهید.
در منبع : سایت پزشکان بدون مرز برای مشاهده خرید کل مطلب اینجا دانلد را کلیک کنید
– Cached – Similarموبایل هزينه هاي كلاني كه جالب فقط صرف درمان مي شود هدیه – روزنامه کیهان‎6 سپتامبر 2011 ديابت، فشارخون و چربي خون از عوارض اصلي بيماري هاي قلبي، عروقي و عوامل
سوءاجتماعي و محصول شيوه هاي نادرست زندگي نقش موثري در برترین بروز بيماري عکس هاي با ايجاد پياده
روهاي وسيع فروش اینترنتی و فضاهاي سبز اين امكان را به خرید مردم بدهد كه دكتر كوروش اعتماد ادامه مي دهد:
بعضي از بيماري ها واسطه اي هستند و برخي ديگر از عوامل خطر مداخله داستان اي؛
– Cached – Similarموبایل آشنایی با برترین برخی از برترین عوامل موثر در ایجاد بیماری روش قلبی عروقی [بایگانی ...‎35 درصد جمعیت در کشورهای در حال توسعه و برتر صنعتی از فشار خون بالا محصول که محصول یک موبایل فاکتور مهم
داغ در حوادث عروق قلب و مغز است، در رنج بوده و متاسفانه ۲۵ درصد برای ...
- برترین Cached - Similarموبایل مقاله آماری بیماری قلبی عروقی‎مقاله آماری بیماری قلبی عروقی > آشنایی با برخی از عوامل موثر در ... آشنایی با برخی
از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی - ...
- Similarموبایل آشنایی خرید اینترنتی با علائم بیماریهای قلبی عروقی و روش های محصول پیشگیری و کنترل آن‎آشنایی با علائم بیماریهای قلبی عروقی برنامه و روش های پیشگیری و کنترل آن ... درد سوزشی
پشت جناغ که بعد از مصرف غذا ایجاد فروش اینترنتی شده و با خوابیدن و خم شدن تشدید شده و .... در
برخی موارد موجب تشکیل لخته شده و انسداد ناگهانی و کامل سرخرگ قلبی اتفاق میافتد.
.... عروق کرونر یا تصلب شرائین است و عوامل موثر و مساعدکننده بیماری های عروق ...
- Cached - Similarموبایل بيماريهاي غير واگير شايع | پایگاه علمی پستی سبزایران‎آشنايي با برخي از عوامل مؤثر در ايجاد بيماري قلبي عروقي … – خیابان محصول مقاله س
مقابله طبيعي شير با بيماري ها 09 دختر | از NiazeMarkazi You +1'd this publicly. ...
- Cached - زنگ Similarموبایل علائم بیماریهای قلبی- عروقیبا توجه به اينکه ديابت از عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي است و معمولا با عوامل
خطر ديگر همراهي دارد برنامه (وگاهي شايد ايجاد کننده آنها باشد مبتلايان به ديابت بايد بيش خرید پستی
از ... تپش قلب در حالتهاي اضطراب و برخي بيماريهاي ديگر قلبي نيز ممکن است
پديدار شود. .... آشنایی با علائم بیماریهای قلبی عروقی و روش های پیشگیری و
کنترل آن ...
- Cached - Similarموبایل آشنایی جالب با سرطان كبد | مقاله بیماری دانلود عکس‎10 ژوئن 2010 ... با آشنایی با سرطان کبد : سایت پزشکان بدون مرز دانلود سرطان کبد رشد خارج از کنترل. ...
آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی در عروقی … – ...
- Cached - Similarموبایل آشنایی با علائم و نشانه ها و عوامل خطرساز سرطان : بیماری های مجموعه سرطانی‎7 ا کتبر 2011... روند این بیماری پس از اختلالات قلبی فروش عروقی ارزان دومین علت شایع مرگ و میر فروش پستی در جهان گالری و
ایران است . ... از مهمترین عوامل موثر در ایجاد 2010 سرطان می توان به موارد زیر اشاره
... البته بعضی از سرطان فروش پستی ها فقط در سنین پایین بروز می کند و برخی دیگر ..... به
بیماری های افزایش فشارخون و بیماری های قلبی را بالا می عکس برد. ...
- Cached - پست Similarموبایل انواع خرید رژيمهاي درماني | جالب جالب و هدیه خواندنی - Part 27‎بلکه ترکیب مواد غذایی با هم و نیز عادات محصول غذایی سالم در بهبود حالات روحی شما موثر
خواهد بود. … آشنایی با برخی از عوامل موثر برترین در ایجاد بیماری قلبی عروقی رایگان … ...
- Cached - Similarموبایل عوامل موثر در بروز تپش قلب‎یک متخصص بیماریهای قلب و عروق با بیان این که عواملی همچون است. ... دکتر قارونی
ادامه داد: مصرف برخی مواد غذایی همچون چای و قهوه، سیگار و نوشابه گازدار باعث تپش
قلب میشوند که در ... که گالری می دانلود توان با آنها بیماری قلبی را تشخیص داد آشنا شدیم در این
مقاله با تعدادی دیگر از این روشها آشنا می شویم. .... مهمترین عامل جذاب ایجاد بیماریهای قلبی ...
- Cached - Similarموبایل عوامل - سايت تخصصي ماهواره - موضوعات برچسب گذاشته شده توسط عواملقلبی, مقایسه, مهم, موثر, مرگ, مغز, کیفیت, آشنایی, آشنایی با برخی از عوامل موثر دانلود در
ایجاد بیماری قلبی عروقی · khiaboni. 17-11-2009 داستان 20:23 بوسیله khiaboni · برو ...
- Cached روش - Similarموبایل ديابت | ایرن آفساید‎گوجه سایت خرید اینترنتی فرنگی پخته در مقابله با بیماریهای قلبیعروقی به موثر است … آنلاین
تاثیر کاکائو ..... موبایل ۱۳۸۸/۰۷/۰۱ · آشنایی با برخی خرید پستی از عوامل خرید موثر سبک در ایجاد بیماری .
خرید … – مجموعه ...
2010 - Cached برترین - Similarموبایل مقاله.آشنایی با علائم بیماریهای قلبی عروقی داستان و روش های پیشگیری و ...آشنایی با علائم بیماریهای قلبی عروقی و روش های پیشگیری و کنترل آن اخبار ويژه
معلولين. ... پست در صورتی که درد آنژینی بصورت متناوب و در حالت استراحت ایجاد می شود
احتمال .... (و به آنها سبک پلاکهای آترواسکروتیک نیز میگویند) در برخی موارد موجب ....
رایگان عروق کرونر یا تصلب شرائین است 2010 و عوامل موثر و مساعدکننده بیماری ...
- Cached - Similarموبایل فوریتهای پزشکی فروش اینترنتی و اورژانس115 - آشنایی با علائم بیماریهای قلبی عروقی ...‎5 ژوئن 2011 ... آشنایی با علائم بیماریهای مجموعه قلبی عروقی و روش های پیشگیری و کنترل آن. ... در صورتی
که درد آنژینی بصورت متناوب از و در حالت استراحت ایجاد می شود احتمال .... میشود (و داستان
به آنها پلاکهای آترواسکروتیک نیز میگویند) در برخی موارد موجب .... عروق کرونر یا
تصلب شرائین است و عوامل موثر و از مساعدکننده از بیماری های برتر عروق ...
- Cached - محصول Similarموبایل آشنايي با اداره بهداشت و درمان‎مغز ما از ميليونها سلول سبک عصبى تشکيل شده و هر نرم افزار دسته از اين سلولهاى عصبى با هم ....
خوني مغز) مزمن عروق مغز به علت بيماريهاي قلبي ميتوانديکي از عوامل موثر در ابتلا
به ... را ايجاد مي کند که ويروس فرصت و توانايي هدیه ايجاد انتقال بيماري از انسان به
انسان را فروش اینترنتی ... که مي تواند برخي نشانه هاي مسموميت را در بچه هاي کوچک وقتي يک شکلات
يا يک سایت ...
- Cached - Similarموبایل داغ بایگانی برای خرید اینترنتی قلب | همه چيز نرم افزار در مورد قلب انسان…‎آشنایی با علائم بیماریهای قلبی عروقی و روش های پیشگیری و کنترل آن ... دانلود در
صورتی که درد آنژینی بصورت متناوب و در حالت استراحت ایجاد می شود احتمال بروز
حمله ... اینصورت احتمال قلبی بودن درد بیمار کم می باشد و عامل غیرقلبی نظیر
اسپاسم عضلانی و ... در برخی از موقعیتها، نیاز به استفاده از محصول آنتیبیوتیک برای
پیشگیری از ...
- Cached - Similarموبایل ریسک فاکتورهای بیماری عروق کرونر در گالری خانم آنلاین های با بیماری ثابت شده ...آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد ارزان بیماری قلبی فروش پستی عروقی -آشنایی با برخی از ...
آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی -آشنایی با برخی از ...
- Cached - Similarموبایل آشنایی با علائم بیماریهای قلبی عروقی و روش های پیشگیری و کنترل آن ...‎11 مارس 2011 ... درد سوزشی پشت جناغ که بعد از مصرف غذا ایجاد شده و با خوابیدن و خم شدن تشدید ....
جذاب برای کنترل بیماریهای جذاب قلبی عروقی ابتدا باید عوامل خطر را شناخت و سپس .... میشود (
و به آنها پلاکهای آترواسکروتیک نیز میگویند) به در برخی موارد موجب .... و برنامه عوامل موثر
و مساعدکننده برتر بیماری رایگان های عروق کرونر عبارتند از: افزایش چربی ...
- Cached آنلاین - Similarموبایل Jahankoodak Free Bulletin - سایت جهان کودک - آشنایی با علائم ...‎20 ا کتبر 2010 ... درد سوزشی پشت جناغ که بعد از مصرف غذا ایجاد شده و با خوابیدن و محصول خم شدن .... برای
کنترل بیماریهای قلبی عروقی ابتدا باید عوامل خطر را شناخت و سپس .... در برخی
موارد موجب تشکیل لخته شده برترین و انسداد ناگهانی و کامل سرخرگ قلبی اتفاق میافتد. ....
عروق کرونر یا تصلب شرائین 2010 است و عوامل موثر و مساعدکننده بیماری های ...
- Cached - Similarموبایل مطالب مرتبط با بیماری دیابت (بیماری قند خون) زنگ [بایگانی] – انجمن ‎5 نوامبر 2009 آشنایی با برخی از عوامل موثر در 2010 ایجاد بیماری قلبی عروقی ۳۵ درصد جمعیت در
کشورهای در حال توسعه و صنعتی از فشار خون بالا که یک فاکتور مهم در
– Cached – Similarموبایل ارتباط سلامتی قلب برنامه شما با برای کلیه هایتان > شرکت همیاران خیراندیش ‎در برخی کشور. خرید اینترنتی آشنایی با دستگاه گلوکومتر با توجه به اینکه دیابت بيماري
قلبي از مشكلات پستی شايعي است كه افراد مبتلا به پستی بيماريهاي كليوي با آن روبهرو هستند.
البته عوامل بسياري در ايجاد ارزان سختي عروق (اترواسكلروز) دخالت دارند. در اينجا به برترین
پست فشارخون بالا يكي از شناختهشدهترين زنگ عوامل موثر در بروز حمله قلبي و سكته مغزي
است.
– Cached – Similarموبایل واحد مبارزه با بيماريهاي آنلاین غير واگير Non_Communicable_Dep‎چهار بيماري عمده غيرواگير خرید (قلبي ـ عروقي ـ سرطان دانلد ـ بيماري انسدادي مجموعه مزمن دانلود ريوي ـ ديابت
و جذاب تغيير شيوه زندگي باعث شده است كه برخي از عوامل خطرساز مهم از جمله استعمال …..
پيشگيري اوليه و تشخيص زودرس، درمان موثر، باز تواني و درمان نگهدارنده در است. روش عدم دانلد
آشنايي او با استعال زا بودن مواد درون بشکه بود جامعه ايمن در پي مجموعه ايجاد نگرشي
– Cached – Similarموبایل آشنايي با دانلود بيماريهاي قلبي عروقي و روش هاي پيشگيري‎17 داغ آوريل 2011 2010 آشنايي با بيماريهاي قلبي عروقي و روش هاي پيشگيري سرما ، غذا يا ترکيبي از
اين عوامل تسريع و تشديد ميشود و با زنگ استراحت تسکين مييابد. گاهي عروق قلبي
بتدريج دچار گرفتگي ميشوند و حالتي ايجاد زنگ ميشود برترین که گويي در سبک برخي موارد موجب
تشکيل لخته برای شده و فروش پستی انسداد ناگهاني و کامل سرخرگ قلبي اتفاق ميافتد.
روش – Cached – به Similarآشنایی جذاب با برخی برنامه از از عوامل خرید موثر هدیه در 2010 ایجاد برای از بیماری دانلود قلبی برتر 2010 عروقی جالب

۳۵ درصد جمعیت در کشورهای در حال توسعه و صنعتی از فشار خون بالا که یک فاکتور مهم در حوادث عروق قلب و مغز است، در رنج بوده و متاسفانه ۲۵ درصد آنان از بیماری خود بی اطلاع هستند و ۵۰ درصد مبتلایان هرگز درمان صحیح نشده اند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  دوعامل خطر مستقل در ایجاد بیماری قلبی عروقی ، پرفشاری خون و بالا بودن کلسترول خون است . دیده شده با کاهش مؤثر فشار خون می توان میزان حمله قلبی را تا ۲۱ درصد، سکته مغزی را تا ۳۷ درصد و مرگ در اثر این بیماری را تا ۲۵ درصد کاهش داد. با کاهش ۱۰ درصد از میزان کلسترول خون میزان بروز بیماری عروق کرونر تا ۳۰ درصد کاهش می یابد. ، تغذیه غلط ، اضافه وزن و چاقی نیز باید از طریق ایجاد تغییر در شیوه زندگی و داروهای مناسب تحت کنترل قرار گیرند..

برای کنترل بیماریهای قلبی عروقی ابتدا باید عوامل خطر را شناخت و سپس مشخص کرد که کدامیک از عوامل را می توان تغییر داد و از میان عوامل قابل تقییر کدامیک را باید در اولویت قرار داد.

* فشارخون بالا :

فشار خون بالا میزان بار قلب را افزایش و از این طریق موجب ضخیم شدن و سخت شدن قلب می شود. علاوه براین شانس سکته مغزی ، حمله قلبی ، نارسایی کلیه و نارسایی احتقانی قلب را افزایش می دهد. با وجود عوامل خطر دیگر شانس حمله قلبی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون چندین برابرخواهد شد.

* کم تحرکی:

زندگی بدون فعالیت یک عامل خطر برا ی بروز بیماری عروق کرونر است. فعالیت جسمانی متوسط تا شدید  بصورت منظم  از بیماری عروق خونی و قلب جلوگیری می کند.

* چاقی و اضافه وزن:

کسانی که چربی اضافه بخصوص در ناحیه شکمی دارندبیش از دیگران به بیماریهای قلبی دچار می شوند. افزایش وزن منجر به بالا رفتن بار قلب ، افزایش کلسترول خون و بالارفتن فشار خون از یکطرف و کاهش HDL  از طرف دیگر می شود. این عامل خطر بروز دیابت را نیز در افراد افزایش می دهد. با کاهش حتی ۱۰ پوند میزان خطر حمله قلبی در افراد چاق کاهش می یابد.

* دیابت:

دیابت بطور جدی شانس بروز بیماریهای قلبی عروقی را  افزایش می دهد. حتی با وجود کنترل قند خون ، دیابت شانس بیماری قلبی را افزایش می دهد ولی در صورت عدم کنترل این خطر به مراتب بالاتر خواهد رفت

* دیگر عوامل خطر

پاسخ افراد به استرس های روزمره نیز می تواند در ایجاد بیماری قلبی سهم داشته باشد. بطور مثال بعضی از افراد در اثر استرسهای روزمره به مصرف دخانیات روی آورده یا بیش از حد غذا می خورند و بدین صورت  خود را در معرض عوامل خطر ثابت شده بیماریهای قلبی عروقی قرار می دهند.

* مصرف بالای الکل:

 نوشیدن زیاد نوشابه های الکلی منجر به افزایش فشار خون و بروز بیماری نارسایی احتقانی قلب می شود.  با اینکه بنظر می رسد مصرف الکل در حد متوسط شانس بیماری کرونر قلب را کاهش می دهد ، بعلت عوارض بیشمار الکل توصیه  نمی شود که افراد مصرف الکل را شروع ویا میزان آن را افزایش دهند.
* رژيم غذايي بد
۲۵ میلیگرم افزایش در کلسترول رژیم غذایی کلسترول خون را ۱ واحد بالا میبرد و افزایش کلسترول خون منجر به بروز بیماریهای قلبی عروقی میشود.مواد غذایی حاوی کلسترول بالا ،کلسترول خون و LDL را بالا میبرند،اما به مقدار کمتر از چربی اشباع.بطوری که غذاهای پر از چربی اشباع ۴ برابر غذاهای پر از کلسترول، چربی خون را بالا میبرند.بعضی افراد به کلسترول رژیم زیاد پاسخ میدهند (HYPERRESPONDER) یعنی با خوردن غذاهای پر کلسترول،کلسترول خونشان بالا میرود ولی بعضی افراد کم پاسخ نمیدهند (HYPORESPONDER)، یعنی بعد از خوردن غذاهای پرکلسترول،کلسترول خونشان تغییری نمیکند. حذف کامل کلسترول از رژیم غذایی خطرناک است؛از جمله باعث کاهش کولین و اختلال کار کبد می شود.با این حال توصیه می شود روزانه کمتر از ۳۰۰ میلیگرم کلسترول دریافت شود.

* منابع غذایی کلسترول:
- زرده تخم مرغ:

زرده تخم مرغ غنی از کلسترول است و در افرادی که ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی را دارند باید به ۳ تا در هفته محدود شود.ضمن اینکه حاوی لسیتین است که چربی خون را پایین می آورد.سفیده تخم مرغ غنی از پروتئین (با امتیاز ۱۰۰) است و نباید محدود شود.
- کره :

کره حیوانی چربی اشباع است و حاوی کلسترول هم هست و دو فاکتورخطر دارد.

کره گیاهی (مارگارین) چربی اشباع است و کلسترول ندارد،ولی حاوی اسید های چرب ترانس است که فاکتور خطر بیماریهای قلبی و سرطان است. در کل کره های گیاهی نرم که کمترین اسید های چرب ترانس را دارا هستند نسبت به کره های حیوانی ارجحیت دارند.
- روغن حیوانی:

این نوع روغن هم چربی اشباع و هم کلسترول بالایی دارد و در بیماران قلبی توصیه نمیشود.
- گوشت و امعاء و احشاء:
- جگر : پروتئین آن بالاترولی چربی آن پایین تراز گوشت قرمز است .
۳ برابر گوشت قرمز آهن دارد و غنی از VIT Aو VIT B۱۲ است.کلسترول آن بالاتر از گوشت است.
- دل و قلوه(قلب و کلیه): پروتئین و چربی شبیه به گوشت دارد،کلسترول قلوه بالاتر از دل و گوشت و شبیه به جگر است.آهن آن بیشتر از گوشت است.
- سیرابی و شیردان:

چربی آن در مقایسه با گوشت قرمز به ویژه گوشت گوسفند کمتر و مشا به گوشت کم چرب است.پروتئین آن برابر با گوشت قرمز و سفید است.کلسترول آن از دل و قلوه و جگر پایین تر است.مصرف آن ۴-۳ بار در ماه همراه با نان یا برنج اشکال ندارد.
در افرادی که هایپرلیپیدمی دارند مصرف جگر و امعا و احشا به یک بار در ماه محدود میشود

-روغن‌های اشباع شده، روغن جامد حیوانی، کره، روغن جامد نباتی و چربی‌های همراه با گوشت، خطرسازترین عامل برای بیماران قلبی هستند.

چربی‌های اشباع شده به علت رسوب در دیواره عروق باعث تشدید بیماری‌های قلبی می شوند.

افراد مبتلا به بیماری قلبی از خوردن سوسیس و کالباس ، شیرینی‌های پرچرب، سس‌ها و کباب‌های کوبیده پرچربی پرهیز کنند.

مصرف لبنیات کم چرب و نان سبوس دار که حاوی مقادیر زیادی ویتامین B بوده و باعث کاهش چربی خون این بیماران می شود بهترین روغن برای مصرف به خصوص در افراد مبتلا به بیماری‌های قلب وعروق، روغن مایع ذرت و آفتابگردان است.

مهمترین علت مصرف زیاد روغن جامد ناآگاهی مصرف‌كنندگان از مضرات آن، اقتصادی بودن و بهره‌مندی روغن‌های نباتی و جامد از یارانه‌های دولتی می باشد.علت عمده جامد كردن و هیدروژنه كردن روغن‌های مایع، گرایش مصرف‌كنندگان به استفاده از روغن جامد، پایداری این نوع روغن در مقابل عوامل محیطی و سهولت در حمل و نقل آن می‌باشد.

در سالهای اخیر تمام كارخانه‌های تولیدكننده مواد غذایی موظف شده‌اند مواد تشكیل‌دهنده و میزان انرژی و كالری هر ماده را بر روی آن حك كنند تا افرادی كه دچار مشكل چربی خون یا بیماری قلبی هستند، از تركیبات آن آگاه باشند. : در فرایند جامدكردن روغن، اسیدهای چرب با هیدروژن اشباع می‌شود كه این اسیدها برای سلامتی مضر بوده و همچنین در این فرایند تركیب‌های غیرعادی دیگری به‌نام اسیدهای چرب ترانس بوجود می‌آید كه آن هم مضراست چربی ترانس موجود در روغن جامد باعث افزایش چربی بدخون و كاهش چربی خوب خون شده و كلسترول خون را بالا می‌برد كه افزایش آن برای قلب بسیار مضر است.

در عوض باید روغن‌های كلزا(كانولا)، سویا، زیتون، بادام و آفتابگردان جایگزین آنها شوند.

روغن مایع به دلیل اینكه حاوی اسیدهای چرب غیراشباع فراوان و فاقد كلسترول است بر روغن جامد برتری دارد چرا كه روغن جامد هیدروژنه كه میزان اسیدهای چرب اشباع آن بیش از ‪ ۲۵درصد و اسیدهای چرب ترانس آن بیش از ده درصد باشد، خطر ابتلا به امراض قلبی و عروقی را افزایش می‌دهد.

مصرف ماهی، زیتون و مغز گردو، بادام، حاوی روغن با كیفیت مطلوب هستند و روغن ماهی به دلیل دارا بودن اسیدهای چرب امگا ‪۳ و روغن زیتون و روغن دانه انگور و گردو به دلیل دارا بودن اسید اولئیك فراوان باعث كاهش كلسترول بد (‪ (LDLخون می‌شود و برای سلامت قلب و عروق مفید است.
حتی‌الامكان از مصرف غذاهای سرخ كرده خودداری شود و در صورت لزوم از روغن مخصوص سرخ كردن استفاده گردد.

روغن مایع مخصوص سرخ كردنی درمقابل حرارت پایدار است، این موضوع به‌آن معنی نیست كه از این نوع روغن چندین بار می‌توان برای سرخ كردن استفاده كرد.

، یكی از راههای نهادینه كردن مصرف روغن مایع بین آحاد مردم توزیع روغن مایع یارانه‌ای به جای روغن جامد است.
 مصرف‌كنندگان باید  تا حد امكان از روغن مایع كه فاقد اسیدهای‌چرب اشباع شده و ایزومر ترانس است استفاده كنند.: غذاهایی مانند سیب زمینی سرخ‌شده و مرغ سوخاری كه متاسفانه در بین مردم بیشترین تقاضا را دارد، سرشار از چربی‌های ترانس بوده و برای سلامتی بدن بسیار مضر است.هنگام سرخ كردن مواد غذایی با روغن مایع یا سایر روغن‌ها، حرارت نباید از ‪ ۱۷۰درجه سانتی‌گراد تجاوز كند، زیرا حرارت زیاد موجب دود كردن و سوختن روغن و تغییر تركیب شیمیایی و در نتیجه سرطان‌زایی آن می‌شود.
نصب برچسب میزان ترانس روی بسته روغن‌های جامد می‌تواند به‌منزله هشداری جهت كنترل مصرف این نوع روغن‌هابشمار رود این طرز تفكر كه روغن جامد و به ویژه حیوانی هیچ ضرری برای سلامتی بدن ندارد كاملا اشتباه است و در دراز مدت باعث بروز سكته‌های مغزی و قلبی می‌شود

pezeshk . us

مطالب مرتبط با آشنایی با برخی از عوامل موثر در ایجاد بیماری قلبی عروقی


برترین هاویژه


دیدنی


ویژه