ویژه

خواص درمانی گشنیز و تخم آن

تاریخ ارسال : 4 نوامبر 2011 | بازدید : | طبقه بندی : علوم زيستي پزشكي و بهداشت

نرم افزار خواص درمانی گشنیز فروش پستی و تخم آن – تبیان‎17 جولای فروش اینترنتی 2005 گشنیز داستان گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است و در بیشتر نقاط زنگ ایران نیز می
دیدنی روید. از زمان های قدیم وجود داشته و حتی مورد مصرف مصری فروش اینترنتی ها بوده است.‎
– Cached – Similarنرم افزار خواص درماني گشنيز و تخم آن – فارسی – ParsiTeb‎15 ژوئن 1990 گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا فروش پستی و مناطق مدیترانه است و در بیشتر نقاط ایران نیز می
روید. داغ از زمان های قدیم 2010 وجود داشته و حتی مورد مصرف مصری ها بوده است.‎
فروش اینترنتی – Cached – Similarنرم افزار گشنیز زنگ (کنز بره)‎در قرون وسطي ضعف جنسي را با گشنيز درمان مي كردند . گشنيز
– Cached – Similarنرم افزار سبز آوران از – خواص درمانی گشنیز و تخم آنگشنیز گیاه بومی جنوب اروپا دانلود و مناطق مدیترانه است و در بیشتر نقاط ایران نیز می
روید. از زمان نرم افزار های قدیم وجود داشته و حتی مورد مصرف مصری ها بوده است.‎
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن پست | کتاب مقاله بیماری‎2 ژوئن 2011 محصول ساعت سبک BixBix jostiran.ir 22 مه 2011‎ … مجموعه برای خواص بهترین درمانی گشنیز و
تخم آن.‎
– Cached – مجموعه Similarنرم افزار روش خواص درمانی گشنیز و تخم آن | بهترین کتاب مقاله بیماری‎26 در ژوئن 2011 رایگان خواص گشنیز (کنز دانلد بره) در طب دانلود سنتی 1 post
2010 – Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن – بانوی ادویه جات‎خواص درمانی گشنیز و تخم آن. گشنیز داغ گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است و در
بیشتر نقاط ایران نیز می روید. از زمان خرید پستی های قدیم روش وجود داشته و حتی مجموعه مورد مصرف مصری
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و سبک تخم زنگ آن – از پرتال برای -اخبار و آگهی دانلد استخدام و دانشگاه‎6 مارس 2008 خواص درمانی گشنیز و تخم پستی آن – پرتال -اخبار و آگهی استخدام و
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن – خرید فروش sms جوک‎30 سپتامبر 2011 خواص درمانی سایت گشنیز پستی برتر و دیدنی تخم برنامه آن به دیدنی خواص برتر هدیه درمانی نرم افزار دانلد
گشنیز و تخم روش برتر آن برنامه آنلاین خواص درمانی گشنیز و تخم
– Cached – Similarنرم افزار خواص درماني گشنيز و تخم آن – طب ایرانی- ساعت: 07:06:49 صبح‎طب ایرانی – بهترین خواص درماني پستی گشنيز و تخم آن – جذاب تغذیه – طب ایرانی.‎
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی برنامه گشنیز و تخم آن | موبایل مقاله دانلود‎1 ا کتبر 2011 برتر برای جذاب برترین خواص درمانی گشنیز-.. You +1'd this publicly. Undoخواص درمانی گشنیز-.
زنگ …‎
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن | موبایل مقاله دانلود‎17 ژوئن 2011 پست جالب سایت روش خواص فروش پستی به درمانی گشنیز و تخم پستی آن | کتاب
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم گالری آن – جوان پارسی‎17 جولای 2005‎ … گشنیز 2010 گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است زنگ و در سبک بیشتر
نقاط ایران نیز می روید. از زمان های قدیم وجود داشته و حتی مورد مصرف مصری ها بوده .‎
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن – سایت تفریحی جالب گیلاس‎خواص درمانی گشنیز و تخم آن. خواص درمانی گشنیز و تخم آن. سایت تفریحی گیلاس : بهترین
گشنیز; سایت تفریحی گیلاس : فواید بی شمار قارچ; سایت تفریحی گیلاس : کدو
– Cached – Similarنرم افزار خواص دارویی گشنیز‎در قرون وسطی ضعف جنسی را با گشنیز درمان می كردند . گشنیز سایت گیاهی ارزان نام گفتگو:
فروش پستی خواص دارویی گشنیز خواص تخم گشنیز بقرار زیر است 1)تخم
– Cached ارزان – Similarنرم از افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن | کتاب مقاله بیماری آرایش‎18 مه 2011 سبک خواص گیاهی از گشنیز | Shiraz FUN 30 دسامبر 2010‎ … خواص ۲۰۱۰ گیاهی.‎
– Cached – Similarنرم افزار فروش خواص درمانی گشنیز و تخم در آن | علم و دانش مقاله‎2 آگوست جالب 2011 پست خواص گیاهان – طب سنتی بختیاری4ـ خوردن 15 گرم تخم یونجه روش خاصیت قاعده.‎
– Cached – Similarنرم افزار Coriander – بانك اطلاعات داروهاي گياهي وگياهان دارويي ايرطب‎خواص طبي گشنيز. گشنيز فروش و تخم سبک گشنيز از نظر طب قديم ايران سرد و خشك است.
خواص تخم فروش گشنيز بقرا ر زير است. 1)تخم گشنيز را پودر
– Cached – Similarنرم افزار خواص سایت درماني گشنيز‎23 ژانويه 2010 خواص داروئي: خواص گشنيز طبي هدیه :گشنيز و تخم گشنيز از نظر طب قديم ايران سرد و
خشک است موبایل . نکاتي بسيار مهم درباره «خواص درماني پرتقال»
برتر – Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن | دانلود‎بیشترین جذاب خواص موبایل درمانی | Shiraz FUN You +1'd this publicly. Undo30 گالری
دسامبر 2010‎ –‎
– Cached – Similarنرم افزار خواص خرید درمانی گشنیز و تخم آن‎25 آوريل 2009 بقراط این گیاه را می شناخته و برای درمان بیماری های مختلف از آن خواص دارویی
گشنیز. گشنیز و تخم گشنیز از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است.
– Cached – Similarنرم افزار : گشنیز «داروئی»‎بقراط این گیاه را می شناخته و برای زنگ درمان بیماریهای مختلف از آن استفاده می کرده سایت
رایگان خواص گشنیز طبی :گشنیز و تخم گشنیز برتر از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است .
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز-..‎خواص برای درمانی گشنیز. گشنیز گیاه فروش اینترنتی در قرون فروش اینترنتی وسطی ضعف داستان جنسی را با گشنیز درمان می
کردند. گشنیز و تخم گشنیز از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است. ● خواص از
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی بهترین گشنیز و تخم داغ آن‎17 نوامبر 2010 خواص درمانی گشنیز و تخم آن تغذیه و درمان. خواص دارویی گشنیز گشنیز و تخم
گشنیز از نظر دانلد طب قدیم ایران سرد و خشک است. خواص خرید تخم گشنیز داستان :
– Cached – Similarنرم خرید پستی افزار خواص درماني داغ گشنيز و تخم آن – جالب انجمن ایران زمین‎24 جولای 2010 http://fa.parsiteb.com/images/normall/coriander1.jpg گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا
و مناطق مدیترانه است و در بیشتر نقاط ایران آنلاین نیز می روید.‎
– Cached – جذاب Similarنرم افزار بالاترین: خواص درمانی گشنیز و تخم آنگشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است و در بیشتر نقاط ایران نیز می رایگان
روید. از زمان فروش های قدیم وجود داشته و حتی مورد مصرف مصری ها بوده است.‎
– Cached – Similarنرم افزار خواص درماني بهترین گشنيز و تخم آنخواص درماني گشنيز و تخم آن. گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه ارزان است و در
بیشتر نقاط ایران برتر نیز می روید. از زمان های قدیم وجود داشته و حتی مورد مصرف
– Cached موبایل – Similarنرم افزار خواص تخم گشنیز‎برچسب ها: ارزش مجموعه درمانی گیشنیز, ارزش درمانی گیشنیز و تخم آن, ترکیب شیمیایی
گیشنیز, خواص برگ و ساقه گشنیز :, خواص تخم گشنیز, خواص دارویی گشنیز,
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی برتر گشنیز و تخم آنخواص روش درمانی گشنیز و تخم آن خرید اینترنتی تخم گشنیز قاعده آور است. 9) جوشانده 2010 تخم گشنیز یا
خوردن تخم گشنیز از بو داده ، اسهال خونی و بیماری دانلد های عفونی روده مثل تب تیفوئید را
– فروش Cached – Similarنرم افزار شنبلیله – ویکیپدیا‎شنبلیله دارای خواص اثر تقویتی، ملین، اشتهاآور، خلط آور هدیه و ضدتب، محرک جریان شیر
دانههای شنبلیله دیدنی به لحاظ دارا بودن برخی عناصر همچون آهن در درمان ضعف عمومی بدن خرید اینترنتی
– Cached – فروش پستی Similarنرم افزار خواص دارویی گشنیر – قاتق‎خواص دارویی شنبیله در قرون وسطی ضعف جنسی را با بهترین گشنیز درمان می کردند.
مخلوط فروش پستی پودر تخم پستی گشنیز و زیره سبز در غذاهای ایرانی مثل خورش ها، عدسی ارزان و عدس پلو
– Cached – Similarنرم رایگان افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن – niazpardaz.com‎گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است و در پست بیشتر نقاط ایران داغ نیز می
روید. از زمان های قدیم وجود داشته و دانلود حتی زنگ مورد مصرف مصری ها بود.‎
– Cached – Similarنرم افزار آشنایی 2010 با خواص گشنیز – همشهری آنلاین‎11 مه 2008 تخم گشنیز علاوه بر این دارای خواص درمانی از بسیاری نیز سبک هست.برگ و تخم گشنیز هردو
دارای طبیعت سرد و خشک هستند. این گیاه سرشار از انواع فروش اینترنتی
– Cached – هدیه Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و برتر تخم آن | فیلم عکس جوک پزشکی‎23 مه 2011 برنامه سایت خواص دارویی گشنیز – آکاایران – خواص میوه موبایل و سبزیجات در قرون.‎
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن | جالب و خواندنی‎29 ژوئن 2011 سایت روش خواص درماني گشنيز و تخم آن خواص درماني گشنيز و
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن | موبایل طنز عکس‎29 آوريل 2011 سایت خواص درمانی گشنیز-.. مجموعه خواص دارویی گشنیز گشنیز جذاب و تخم.‎
– Cached – Similarنرم افزار خواص زنگ درمانی گشنیز و تخم آن | مد و آرایش‎12 خرید آگوست 2011 رایگان بانک جالب اطلاعات گیاهان دارویی و داروهای گیاهی طیرانی -‎
– Cached – Similarنرم افزار خواص دارویی و جذاب درمانی رازیانه | مطالب مفید روش – نوین تبلیغ‎خواص رازیانه (خواص دارویی و درمانی رازیانه) رازيانه گياهي معطر ، علفي و دوساله. ۵
گرم پودر انیسون و ۵ گرم پودر از زیره کرمان ، ۵ گرم پودر تخم گشنیز و ۵ گرم پودر
– Cached – Similarنرم پست افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن | خرید‎برای مرکز مشاوره دوستانه: انجمن ها / مشاوره پزشکي / خواص دارویی جذاب گشنیز …‎
– Cached – Similarنرم افزار گیاهستان عمو عطار | خواص درمانی گشنیز برتر و تخم آنخواص درمانی گشنیز و تخم آن گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و ارزان مناطق مدیترانه است و در
بیشتر نقاط ایران نیز می روید.‎
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی محصول گشنیز و تخم آنخواص درمانی گشنیز سبک و تخم آن. از گشنیز گیاه بومی جنوب روش اروپا و مناطق مدیترانه است و در
بیشتر نقاط …. خواص درمانی گشنیز و تخم آن – HAM!D – ۱۶-۱۲-۱۳۸۹ بهترین ۱۰:۴۱ صبح
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آنخواص درمانی گشنیز دانلد و تخم آن گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه گالری است و در
بیشتر نقاط فروش پستی ایران نیز می روید. از زمان های قدیم وجود داشته و حتی مورد موبایل مصرف
برتر – Cached – Similarنرم افزار خواص گشنیز (کنز بره) در طب سنتی – آکاایران – طب سنتی و گیاهان گشنیز (کنز بره) نحوه استفاده : سبزی آن 2010 به صورت خوراکی به مصرف میرسد و تخم آن
نیز خواص دارویی دارد خواص : گشنیز Coriander نام داستان علمی Coriangrum sativum
جذاب – Cached – Similarنرم افزار خواص بهترین درماني گشنيز و تخم آنخواص درماني گشنيز سایت و تخم آن. گشنيز گياه بومي جنوب اروپا و مناطق برترین مديترانه است و در
بيشتر نقاط ايران نيز مي رويد. از زمان هاي قديم وجود داشته و حتي مورد مصرف
– Cached – Similarنرم افزار سرما درمانی PDF‎خواص درمانی و غذایی سیر(2) | مد و آرایش. پست سبز آوران جذاب – خواص گشنیز – ۲. شما
محصول اینجا هستید : خواص سبزی ها » خواص درمانی گشنیز و تخم آن سرما درمانی PDF
برترین – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن 2010 – راهی به سوی سلامتی‎خواص درمانی گشنیز و تخم آن. خرید پستی گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه جذاب است دانلود و در
بیشتر نقاط ایران نیز می روید. داستان از خرید زمان های قدیم وجود داشته و حتی فروش پستی مورد مصرف
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن | تنوع‎6 جذاب ا کتبر 2011 سبک بالاترین: خواص درمانی گشنیز و تخم آن دانلود You جالب +1'd this publicly.
ارزان Undoگشنیز.‎
– Cached – Similarنرم افزار من ، هستم ………..I 2010 , خرید AM: خرید خواص درمانی گشنیز و تخم در آن‎در از قرون وسطی ضعف جنسی را با گشنیز درمان در می کردند. برای پزشکان محصول قدیم عقیده داشتند
خواص دارویی داستان گشنیز. گشنیز و تخم سبک گشنیز از هدیه نظر طب قدیم ایران سرد و برترین خشک در است.
– Cached – داستان Similarنرم سایت افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن‎4 فروش اینترنتی ژانويه 2010 خواص درمانی خرید اینترنتی گشنیز و تخم آن. گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است آنلاین و در
بیشتر نقاط ایران نیز می روید. … مخلوط پودر تخم ارزان گشنیز و
– Cached – Similarنرم افزار بانک اطلاعات گیاهان دارویی و داروهای گیاهی طیرانی – خواص برگ وساقه روش گشنيز گياه بومي جنوب اروپا و مناطق مديترانه است . در بيشتر نقاط ايران
محصولات گیاهی محصول جهت درمان بیماریهای دهان و دندان خواص سبک تخم گشنيز بقرا ر زير است.
1)تخم
– Cached – Similarنرم افزار خواص خرید گياهان دارويي‎1 ا کتبر 2011 خواص گياهان دارويي. برترین در قرون وسطي ضعف جنسي را با گشنيز درمان مي کردند.
گشنيز جذاب گشنيز و تخم گشنيز از نظر طب قديم ايران سرد و خشک است.
– زنگ Cached – Similarنرم افزار دائره المعارف تغذیه – taghziye – diet – دائره المعارف تغذیه‎خواص درمانی در گشنیز موبایل و تخم آن | سبزيجات. گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق
مدیترانه است و فروش پستی در بیشتر نقاط ایران نیز می روید. از زمان های قدیم وجود داشته و
حتی
– Cached – رایگان Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن – انجمن های در پرشین تو دی ::.. Persian ‎پست ها: 4555. سپاسها: 8288. در 3426 پست 7434 بار سپاسگزاری شده است. parand به از
Yahoo ارسال پیام. موبایل پیش فرض خواص خرید پستی درمانی آنلاین گشنیز و تخم آن
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز فروش و تخم آن‎4 فوريه 2008 خرید دوشنبه 04 فوریه 2008 – 15 عکس بهمن 1386 گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه از
2010 است و خرید پستی در بیشتر از نقاط ایران نیز می روید.‎
– پستی Cached – Similarنرم افزار موسسه آسیب های اجتماعی ستایشگران – خواص درمانی گشنیز و تخم آنخواص درمانی گشنیز و تخم آن. گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا خرید و مناطق مدیترانه است و در
بیشتر نقاط ایران نیز می روید. از زمان های جذاب قدیم وجود داشته و حتی مورد مصرف
سبک – Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن – تالار گفتگوی ایران پنل‎گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و دانلد مناطق مدیترانه است و در بیشتر نقاط ایران نیز می
روید. اØ.‎
– Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن – پایگاه تفریحی آموزشی آسمونی ها‎برای مشاهده لینک ها پست باید عضو سایت شوید ، برای عضویت اینجا کلیک کنید … ] گشنیز
گیاه ب.‎
– Cached – داستان Similarنرم افزار واضح :: خواص درمانی گشنیز و تخم آنخواص درمانی گشنیز و تخم آن. گشنیز گیاه بومی جنوب موبایل اروپا و مناطق مدیترانه است و در
بیشتر نقاط ایران نیز می روید. از زمان های قدیم وجود داشته و حتی مورد مصرف سایت
– Similarنرم افزار خواص جذاب درمانی گشنیز و تخم آن‎7 آگوست 2011 محصول گشنیز,اثر عصاره گشنیز در کاهش درد,خواص گشنیز,خواص درمانی گشنیز و تخم آن,آشنایی
با خواص گشنیز,داروی طبیعت – گشنیز,Coriander گشنیز,کاهش درد
– Cached – Similarنرم بهترین افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن – .:: SAT 2 SAT ::.‎19 سپتامبر 2008 نوشته ها: برنامه 19856. سپاس ها: 31955. سپاس شده 19046 بار در 7176 پست. Guti141414
کاربر فعال سایت. پیش فرض خواص درمانی گشنیز و تخم آن
– Similarنرم افزار برترین خواص درماني گشنيز و تخم آن‎8 ژانويه 2010 خلاصه : گالری گشنیز [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت داغ در سایت بر
Ø.‎
- Cached - جذاب Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن « هدیه به یاد تهران‎22 مارس 2009 ... خواص درمانی گشنیز و به تخم آن. 22 03 2009. گشنیز گیاه بومی جنوب رایگان اروپا محصول و مناطق
مدیترانه فروش است و در بیشتر نقاط ایران نیز می روید. ...
- خرید اینترنتی Similarنرم افزار خواص درمانی قهوه - niazpardaz com‎خواص درمانی قهوه - niazpardaz com خواص | کت مقاله بیماری. درست کردن این قهوه ،
انجیر دانلود خشک را … – خواص آن بهترین پست خواص درمانی گشنیز و تخم آن دانلود – niazpardaz ...
- Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز - نودهشتیا‎خواص درمانی فروش گشنیز مجموعه و تخم آن گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه ... خواص
درمانی گشنیز دانلد و تخم آن. گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق ...
عکس - Cached - Similarنرم افزار آشنایی با خواص گشنیز - آفتاب‎14 مه 2008 ... تخم دانلد گشنیز علاوه بر این دارای خواص جالب درمانی بسیاری جذاب نیز هست.برگ و تخم گشنیز هردو
دارای طبیعت عکس سرد و خشک مجموعه هستند. این گیاه سرشار از انواع ...
- Cached - 2010 Similarنرم افزار خواص درماني گشنيز و تخم آنخواص درماني گشنيز و تخم آن http://old.tebyan.net/Ejtemaii/84/04/IMAGE/
EJ_26_GESHNIZ_0.JPG گشنيز گياه بومي جنوب اروپا و مناطق مديترانه است و 2010 در بيشتر
نقاط ...
محصول - Cached سایت - Similarنرم افزار زردآلو و خواص درماني آن‎7 سپتامبر 2011 ... خواص درماني هسته و برگ زردآلو: ـ مغز آن تقويت .... خواص درماني دیدنی گشنيز و تخم آن
گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و فروش اینترنتی مناطق مدیترانه است و در بیشتر نقاط . ...
در - Cached - Similarنرم افزار خواص درماني گشنيز و تخم آن‎4 فوريه 2008 ... دوشنبه 04 فوریه 2008 - 15 بهمن 1386 گشنیز گیاه 2010 بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه
است و در بیشتر نقاط ایران نیز نرم افزار می روید.‎
- Cached - Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم داغ آن - تالارهای گفتگوی قلمرو‎برای مشاهده لینک ها، لطفا ثبت نام کنید] پست > گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و بهترین مناطق
2010 مدیترانه است و در بیشتر نقاط ایران نیز می روید.‎
– Cached – Similarنرم افزار خواص هدیه‎همه خواص تخم مرغ در یک نگاه پستی فروش همه دانلود آنلاین خواص هدیه تخم از مرغ خواص درمانی
گشنیز و تخم آن موبایل نرم افزار مقاله دانلود موبایل ا کتبر داستان خواص ارزان درمانی هدیه گشنیز خرید سایت
اینترنتی
– Cached – Similarنرم افزار عکس بزرگترین وب سایت علمی آموزشی وتفریحی-خواص درماني گشنيز و تخم آنخواص هدیه درماني گشنيز و تخم آن گشنيز گياه بومي جنوب اروپا و مناطق مديترانه است و در
بيشتر عکس نقاط ايران نيز مي گالری رويد. مجموعه از زمان هاي قديم وجود داشته و حتي مورد مصرف
– Cached – Similarنرم افزار خواص گیاهی زنگ گشنیز | Shiraz پست FUN‎30 دسامبر 2010 خواص ۲۰۱۰ گیاهی ۲۰۱۰ گشنیز روش گالری مجموعه .: طب گالری ایرانی :.- ساعت: ۰۰:۰۶:۴۹ عصر
خواص درمانی فروش اینترنتی گشنیز فروش و تخم آن. گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و
– آنلاین Cached – Similarنرم افزار عصر نوین – خواص درمانی گشنیز و تخم آنخواص درمانی گشنیز و تخم آن. » نوع مطلب : عمومی ،. گشنیز گیاه خرید بومی جنوب اروپا و
مناطق مدیترانه است و در بیشتر نقاط ایران خرید نیز برتر می روید.
– Cached – Similarنرم افزار خواص دارویی کرفس بهترین مقالات از Best‎آشنایی با گیاه کرفس و خواص دارویی و درمانی آن گیاه بهترین شناسی کرفس گیاهی است
6th خرید سبز آوران جالب – خواص درمانی گشنیز پست و نرم افزار تخم آن You +1d this publicly
– Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن : تغذیه و خواص مواد‎4 آگوست 2010 مخلوط پودر تخم گشنیز و زیره سبز در غذاهای ایرانی مثل خورش ها، عدسی و عدس پلو
استفاده می شود. خواص دارویی گشنیز گشنیز و تخم گشنیز از نظر پستی طب
فروش اینترنتی – Cached – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن خرید www.tebyan-zn.ir‎خواص دیدنی درمانی گشنیز و تخم آن ; خواص درمانی گشنیز و تخم آن گشنیز گیاه بومی جنوب
اروپا و مناطق مدیترانه موبایل است و در بیشتر نقاط ایران نیز می روید.‎
پستی – Cached – جذاب Similarنرم افزار خواص و فواید گیاهان دارویی را بشناسیم.‎خواص درمانی: به علت تلخی که در آن است گدازنده و لطافت بخش دیدنی است و بند آمدگیها را
باز میکند ،اندک …. در گشنيز و تخم گشنيز از نظر طب قديم ايران سرد و خشك است. خواص
– Cached محصول – Similarنرم افزار خواص درمانی گشنیز و تخم آن – نسخه قابل چاپ‎خواص درمانی گشنیز و تخم آن – Mahsa – 03-26-2011 03:03 PM İmage گشنیز گیاه بومی
موبایل جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است و در بیشتر نقاط نرم افزار ایران نیز می روید.
– Similarخواص فروش اینترنتی درمانی گشنیز برنامه و تخم داغ پست آن فروش پستی

گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است و در بیشتر نقاط ایران نیز می روید. از زمان های قدیم وجود داشته و حتی مورد مصرف مصری ها بوده است.

بقراط این گیاه را می شناخته و برای درمان بیماری های مختلف از آن استفاده می کرده است. در قرون وسطی ضعف جنسی را با گشنیز درمان می کردند. پزشکان قدیم عقیده داشتند گشنیز از سرایت امراض جلوگیری می کند، از این رو به افراد مبتلا به آبله دستور می دادند که آب گشنیز را به دور چشمهایشان بمالند تا میکروب آبله به چشم ها سرایت نکند.

گشنیز گیاهی است علفی و یک ساله، به رنگ سبز که ارتفاع آن تا 80 سانتی متر نیز می رسد. برگ های آن به دو شکل ظاهر می شوند. آنهایی که در قاعده ساقه وجود دارند به شکل دندانه دار و دیگری در طول ساقه که باریک و نخی می شود. قسمت مورد استفاده گیاه، ساقه، برگ و میوه آن است. میوه گشنیز گرد و به رنگ زرد است. بوی تازه آن مطبوع نبوده و تقریباً بد بو است ، ولی بر اثر خشک شدن این بو از بین رفته و خوشبو می شود.

 

موارد استفاده گشنیز
گشنیز تازه گیاه معطری است که در کوکو و آش استفاده می شود. تخم آن را نیز تفت داده و پودر می کنند و به عنوان ادویه خصوصاً در غذاهای هندی ، در ادویه گرام ماسالا استفاده می کنند. مخلوط پودر تخم گشنیز و زیره سبز در غذاهای ایرانی مثل خورش ها،

عدسی  و عدس پلو  استفاده می شود.

 

خواص دارویی گشنیز
گشنیز و تخم گشنیز از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است.

خواص تخم گشنیز :
1) تخم گشنیز را پودر کرده و به نسبت مساوی با شکر یا

عسل  مخلوط کنید که برای تقویت بدن بسیار مفید است.

2) خوردن تخم گشنیز معده را تقویت می کند و به همراه غذا به هضم آن کمک می کند. معده و روده را ضد عفونی می کند و کرم کش است. برای این منظور 2 تا 5 گرم تخم بو داده آن مصرف شود.

3) تخم گشنیز ادرار آور است.

4) برای نرم کردن سینه از جوشانده تخم گشنیز استفاده می کنند ، بدین صورت که 10 تا 30 گرم از آن را در یک لیتر آب دم کرده و مانند چای با شکر بنوشید.

5) برای بر طرف کرن تب و

سرماخوردگی  مفید است. برای این منظور یک سوپ رقیق از آب مرغ و گشنیز تازه تهیه کنید و پس از چند مرتبه مصرف ، اثر معجزه آسای آن را ببینید.

6) تخم گشنیز شیر

مادران شیرده  را زیاد می کند ، برای این منظور باید 2 تا 5 گرم از آن را با کمی عسل تناول کنند.

7) تخم گشنیز نیرو دهنده قلب و نشاط آور است.

8) تخم گشنیز قاعده آور است.

9) جوشانده تخم گشنیز یا خوردن تخم گشنیز بو داده ، اسهال خونی و بیماری های عفونی روده مثل تب تیفوئید را بهبود می بخشد، چون شدیداً میکروب کش است.

10) برای تسکین درد دندان تخم گشنیز بجوید.

 

خواص برگ و ساقه گشنیز :
1) آب گشنیز

خواب آور  است. برای این منظور باید30 گرم از آب گشنیز خام را همراه با شکر خورد. مصرف بیش از این مقدار موجب حالت سستی می شود.

2) مسکن و آرام کننده است.

3) خوردن گشنیز با غذا از ترش کرن جلوگیری می کند و کلاً گشنیز جلوی مسمومیت های غذایی را می گیرد.

4) برای بر طرف کردن

بوی بد دهان  سوپ یا آش گشنیز بخورید.

5) گشنیز تشنگی را بر طرف می کند.

6) برای کاستن از نیروی جنسی خوردن گشنیز اثر قوی دارد.

7) گشنیز ضد نفخ است و دل درد را بر طرف می کند.

8) خوردن گشنیز برای

دهان و دندان  بسیار مفید است. هم لثه  را سالم می سازد و هم جلوی خرابی دندان ها را می گیرد و درد دندان را بر طرف می کند.

نظریه بزرگان در مورد گشنیز
زکریای رازی پزشک و دانشمند مسلمان ، گشنیز را برای آرام کردن سردرد و رفع سستی تجویز می کرد . البته در حدیثی آمده است که امام موسی کاظم ( ع ) فرمودند : خوردن

سیب  ترش و گشنیز موجب حالت نسیان و فراموشی می شود.

 

چند فرمول دارویی

برای بر طرف کرن درد دندان :

10گرم تخم گشنیز را در چهار لیتر آب بریزید و بگذارید بجوشد تا حجم آن به یک لیتر برسد. آن را کمی سرد کنید و در دهان مزه مزه کنید تا درد دندان بر طرف شود.

 

بر طرف کردن بواسیر :

10 گرم تخم گشنیز را بو داده تا قهوه ای رنگ شود. آن را پودر کنید و با مقداری سرکه مخلوط کرده و چند روز آن را بنوشید تا بواسیر بر طرف شود.

 

برای شستن دهان و دندان :

یک قاشق چایخوری پودر تخم گشنیز را در یک لیوان آب جوش ریخته ، به مدت 5 دقیقه دم کنید. سپس آن را برای شستن دهان، دندان و گلو غرغره کنید.

 

ترکیب شیمیایی

مواد موجود در 100 گرم گشنیز

آب  7/5 گرم
سلولز  38 گرم
مواد چرب  15 گرم
اسیداگزالیک  1 گرم
 کلسیم  170 میلی گرم
ویتامین A  200 واحد
ویتامین C  50 میلی گرم

 

مواد چرب گشنیز مرکب از اسید اوئیک، اسید پالتیک و اسید لینولئیک است.

 

نکته :
مصرف به اندازه گشنیز هیچ گونه ضرری ندارد، ولی مصرف زیاد از حد آن باعث حالت مستی توام با خستگی شدید می شود و گاهی به خواب عمیق ، گنگی و بی حسی منجر می انجامد.

 

مطالب مرتبط با خواص درمانی گشنیز و تخم آن


برچسب ها : , , , ,

برترین هاویژه


دیدنی


ویژه