ویژه

آدرس مراكز آزمایش ایدز

تاریخ ارسال : 29 سپتامبر 2011 | بازدید : | طبقه بندی : انواع بیماری ها و درمان آنها

آدرس مراكز آزمایش ایدز

شیراز

آدرس مراكز آزمایش ایدز

تهران

آدرس مراكز آزمایش ایدز

ارومیه

آدرس مراكز آزمایش ایدز

قم

آدرس مراكز آزمایش ایدز

تنكابن

آدرس مراكز آزمایش ایدز

اصفهان

آدرس مراكز آزمایش ایدز

كرمان

آدرس مراكز آزمایش ایدز

خرم آباد

آدرس مراكز آزمایش ایدز

اهواز

آدرس مراكز آزمایش ایدز

كرمانشاه

آدرس مراكز آزمایش ایدز

رفسنجان

آدرس مراكز آزمایش ایدز

ایلام

آدرس مراكز آزمایش ایدز

كیش

آدرس مراكز آزمایش ایدز

زاهدان

آدرس مراكز آزمایش ایدز

بابل

آدرس مراكز آزمایش ایدز

گرگان

آدرس مراكز آزمایش ایدز

ساری

آدرس مراكز آزمایش ایدز

بروجرد

آدرس مراكز آزمایش ایدز

مشهد

آدرس مراكز آزمایش ایدز

سراوان

آدرس مراكز آزمایش ایدز

بندرعباس

آدرس مراكز آزمایش ایدز

نیشابور

آدرس مراكز آزمایش ایدز

سنندج

آدرس مراكز آزمایش ایدز

بیرجند

آدرس مراكز آزمایش ایدز

یاسوج

آدرس مراكز آزمایش ایدز

شاهرود

آدرس مراكز آزمایش ایدز

تبریز

آدرس مراكز آزمایش ایدز

یزد

آدرس مراكز آزمایش ایدز

ارومیه
مركز مشاوره بیماری های رفتاری ارومیه
خدمات مركز:در این مركز مشاوره ایدز و اعتیاد و همچنین آزمایشات مرتبط و مددكاری به صورت رایگان صورت می پذیرد.

آدرس:ارومیه – خیابان امام – چهارراه خیام جنوبی – اول خیام جنوبی – جنب پارگینگ هلال احمر – مركز مشاوره بیماری های رفتاری

تلفن: 2236080  

اصفهان
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: فلكه احمد اباد، مركز بهداشتی نواب صفوی
تلفن: 2297040

اهواز
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: زیتون كارمندی، خیابان زاویه، جنب بیمارستان ابوذر، مركز مشاوره تخصصی
تلفن: 4454600 و 4445027

ایلام
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: بالاتر از میدان كیته، ابتدای بلوار جمهوری
تلفن: 3334477

بابل
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: خیابان بسطامی، روبروی ارامگاه گل محله، مركز درمانی ذاكریان     
تلفن: 3231097

بروجرد
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: خیابان جعفری، اول خیابان 17 شهریور، جنب مركز درمانی شهید بهشتی
تلفن: 4446005

بندرعباس
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: چهارراه مرادی، مركز مشاوره
تلفن: 2245600 و 2249636

بیرجند
مركز بیرجند: دانشكده پزشكی – مركز بهداشت
تست اچ. آی. وی.: مركز انتقال خون
شماره تماس:0561-2222400 | 4431119 | 4449117

تبریز
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: خیابان بهار، روبروی پارك شهرداری، مركز مشاوره
تلفن: 2818188
مركز مشاوره ایدز جمعیت هلال احمربا حضور پزشك مشاور، روانشناس و مددكار،
ارائه خدمات وانجام آزمایشات رایگان است .
آدرس: تبریز، چهارراه آبرسانی، طبقه اول ساختمان هلال احمر
تلفن: 3368488

تهران
كلینیك مثلثی (مركز بهداشت غرب تهران)
 كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.در این مركز شما می توانید با حفظ كلیه اصول راز داری، تست اچ. آی. وی. را به صورت رایگان انجام دهید. شما در این مركز نیازی به معرفی خودتان و دادن سایر اطلاعات شخصی خود ندارید. این مركز تنها با دادن یك شماره كد نسبت به آزمایش ویروس اچ. آی. وی. شما اقدام كرده و ظرف مدت كوتاهی شما را نسبت به سلامتیتان آگاهی می دهد.
آدرس: انتهای خیابان استاد معین، خیابان شهید دستغیب، ضلع غربی، طبقه فوقانی پلی كلینیك والفجر، مركز بهداشت غرب تهران (كلینیك مثلثی)

تلفن: 6038920
درمانگاه طالقانی
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: خیابان شریعتی، میدان قدس، درمانگاه طالقانی، مركز مشاوره بیماری های رفتاری
تلفن: ۲۲۱۷۲۲۲ بیمارستان امام خمینی بخش عفونی ۶۹۳۰۰۴۰,9
خط احیا، مشاوره و مداخله تلفنی ۶۹۳۵۵۲۴

تنكابن
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: خیابان علامه، مركز بهداشت شهرستان
تلفن: 4230750

خرم آباد
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: خیابان مطهری، محل سابق جهاد سازندگی، مجتمع درمانی حاج كاظم صدیق
تلفن: 39710

رفسنجان
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: كلینیك مشاوره مدرس
تلفن: 5233300

زاهدان
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: خیابان مدرس، مركز مشاوره بیماریهای رفتاری
تلفن: 2413283

ساری
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: خیابان مجدالدین، روبروی بهزیستی، مركز مشاوره
تلفن: 2- 3242840

سراوان
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: خیابان نبوت، فلكه قدس، مركز بهداشت 2 شهری
تلفن: 5229600

سنندج
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: خیابان مردوخ جنوبی، جنب بیمارستان بعثت
تلفن: 3239210

شاهرود
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: خیایان فردوسی، مركز بهداشت، مركز مشاوره بیماریهای رفتاری
تلفن: 2220062

شیراز
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: میدان ولیعصر، بلوار پیرنیا، مجتمع درمانی نادر كاظمی
تلفن: 3 – 7261191

قم
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: میدان رسالت، مركز مشاوره امیرالمومنین
تلفن: 7730392

كرمان
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: خیابان جهاد، كوچه شماره 31 مركز مشاوره
تلفن: 2723290

كرمانشاه
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: میدان فاطمیه، درمانگاه رفعتیه
تلفن: 774623

كیش
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: خیابان اقبال، مركز بهداشت و درمان، مركز مشاوره بیماریهای رفتاری
تلفن: 4430822

گرگان
مركز مشاوره هلال احمر گرگان
خدمات مركز: مشاوره ایدز و اعتیاد
نوع خدمات: رایگان
گرگان – خیابان سرخواجه – مجتمع سروش – طبقه دوم – مركز مشاوره هلال احمر2254600 – 0171

مشهد
مركز حمایت از بیماران ایدزی مشهد:
خدمات مركز: مشاوره روان شناسی و پزشكیساعات مراجعه از8 صبح تا افطار
ساعات مراجعه مشاوره روان شناسی از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر
سه راه فلسطین، روبروی اتش نشانی

تلفن: 0511-8419010خیابان سناباد جنب مركز بهداشت استان، مركز مشاوره بیماری های رفتاری و عفونی

تلفن: 8419010 

نیشابور
مركز بهداشت – دانشكده پزشكی: 0551 – 38152
یا هلال احمر: 0551 – 2223001

یاسوج
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: جهاراه سبزی فروشان، مركز مشاوره خانواده
تلفن: 2225656

یزد
كلیه مراحل آزمایش در این مركز رایگان می باشد.
آدرس: چهارراه مهدیه، مركز بهداشتی درمانی اكبرآباد
تلفن: 6241444

آدرس مراكز آزمایش ایدز

مطالب مرتبط با آدرس مراكز آزمایش ایدز


برچسب ها : , , ,

برترین هاویژه


ویژه


کلیه حقوق این سایت ، متعلق به موبایل خرید فروش می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .