ویژه

نوشته شده توسط همکلاسی
  


عنوان مقاله
 مطالعه عملكرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتيپ هاي نخود زراعي( .Cicer arietinum L) تحت شرايط تنش خشكي كردستان

نشریه

مجله علوم زراعي ايران تابستان 1382

نویسنده

 كانوني همايون

حجم
فایل

156
کیلو بایت

دریافت مقاله


دریافت مقاله

کلمات کلیدی :

 نخود ( .Cicer arietinum L)، عملكرد و اجزاي عملكرد، تنش خشكي، همبستگي، تجزيه عليت


چکیده مقاله :

 در اين پژوهش به منظور بررسي عملکرد و صفات مرتبط با آن ژنوتيپ هاي نخود تحت شرايط ديم منطقه کردستان و تعيين ارقام متحمل به تنش خشکي، 20 ژنوتيپ نخود به علاوه رقم اصلاح شده پيروز در دو آزمايش جداگانه بدون تنش و تنش خشکي، در طرح بلوک هاي تصادفي هر کدام با سه تکرار کشت شدند. بر اساس عملکرد دانه در شرايط تنش دار و بدون تنش، شاخص حساسيت به خشکي (DSI) محاسبه شد. هم چنين ضرايب همبستگي ساده بين تعدادي از صفات نخود برآورد شده و از طريق تجزيه عليت به اثرات مستقيم و غير مستقيم تفکيک شدند. نتايج نشان داد که تفاوت هاي ژنتيکي قابل ملاحظه اي براي اجراي عملکرد در نخود وجود دارد. تاثير صفات تعداد شاخه هاي ثانويه، وزن 100 دانه و ارتفاع بوته بر عملکرد دانه مثبت و قابل توجه بود. با افزايش تعداد روز کاشت تا گلدهي در شرايط تنش خشکي، عملکرد دانه شديدا بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق، صفات زودرسي و تعداد شاخه هاي ثانويه تاثير بيشتري در عملکرد ارقام نخود تحت شريط تنش خشکي در کردستان داشتند.

hamkelasy . com

مطالب مرتبط با  مطالعه عملكرد دانه صفات موثر بر آن در ژنوتيپ هاي نخود زراعي( .Cicer arietinum L) تحت شرايط تنش خشكي كردستان


برترین هاویژه


ویژه


مطالب مرتبط
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به موبایل خرید فروش می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .